Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2019 14:49 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie

36-213 Haczów 95, NIP 686-15-17-877, tel. 13 439 13 84

Dyrektor - Grażyna Serafin


Do szczególnego zakresu działania GBP należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych
  • tworzenie i udostępnianie własnych baz danych i katalogów elektronicznych
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
  • popularyzacja książki i czytelnictwa
  • współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa
  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie