Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lutego 2020 13:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Dodatkowe rzuty i przekroje PSZOK Haczów

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych , realizowanego na działce o nr ewidencyjnym 2892/26 w miejscowości Haczów , Gmina Haczów ”.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie