Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 września 2019 14:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Decyzja

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie

- o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Haczów na okres 3 lat;

- o zatwierdzeniu ustalonej przez Zakładu d/s Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Haczów na okres 3 lat

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie