Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 stycznia 2018 15:21 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Dane kontaktowe - stanowiska, pracownicyStepek Stanisława - Kierownik
pok. nr 2 (parter), tel. 13 43 91 002 wewn. 28, e-mail: [email protected]


Bogumiła Gosztyła - Główna księgowa
pok. nr 5 (parter), tel. 13 43 91 002 wewn. 28, e-mail: [email protected]


Wieloosobowe stanowiska pracowników socjalnych:

1) pok. nr 1 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 27

Steliga Małgorzata - Starszy pracownik socjalny

rejon opiekuńczy – Wzdów, Jabłonica Polska

Stempek Anna – Starszy pracownik socjalny

rejon opiekuńczy – Jasionów, Trześniów


2) pok. nr 6 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 45

Wasylewicz Mieczysława – Starszy pracownik socjalny

rejon opiekuńczy – Haczów, Buków

Barbara Smoleń– Starszy pracownik socjalny

rejon opiekuńczy – Haczów, Malinówka

Justyna Rachwał– Starszy pracownik socjalny

Usługi opiekuńcze – teren Gminy Haczów


Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

pok. nr 4 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 41

Chandoha Małgorzata – inspektor

Małgorzata Szafran – referent


Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

pok. nr 3 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 29

Monika Cynkar – samodzielny referent


Stanowiska ds. dodatków mieszkaniowych i stypendium szkolnego

pok. nr 5 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 38

Marta Zawojska – starszy referent


Stanowisko asystenta rodziny

pok. nr 1 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 27

Natalia Ziemiańska - asystent rodziny

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie