Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lutego 2017 12:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zwrot nadpłaty po zmarłej osobie

w zakresie podatków i opłat lokalnych

Niezbędne dokumenty:

W przypadku jednego spadkobiercy:

- poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeśli jest więcej niż jeden spadkobierca dodatkowo:

1. dział spadku,
2. oświadczenie że nadpłatę może wybrać jeden ze spadkobierców podpisane przez: wszystkich spadkobierców.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie