Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2019 10:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 22 stycznia 2019 r .

w sprawie powołania Gminnego Koordynatora oraz Zespołu Zadaniowego do spraw ustalenia liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Haczów

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Powołuję Panią Justynę Rachwał - starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie na Gminnego Koordynatora ds. liczenia osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Haczów.

2. Powołuję Zespół zadaniowy do spraw ustalenia liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Haczów w składzie:

• Pani Anna Stempek - starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie,
• Pani Barbara Smoleń - starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie,
• Pan Marek Kaczor - starszy dzielnicowy Posterunku Policji w Haczowie.

§ 2

Ustalam termin badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Haczów - w nocy z 13 na 14 lutego 2019r

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie