Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lutego 2014 11:43 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 75/2013

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej "Zabezpieczenia i remontu drogi zlokalizowanej na dz. nr 2267 w m. Haczów w km 0+000 - 0+248, uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska".

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie