Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lutego 2018 08:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Haczów z dnia 16 sierpnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Gminy Haczów w ramach projektu „Wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w' ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie