Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lutego 2018 15:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Haczów z dnia 16 sierpnia 2017r

w sprawie cofnięcia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz.U z 2016r poz.195 ze zmianami), na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie ,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Cofam Pani Teresie Ziemiańska -starszemu inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych .

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr ll/2006r Wójta Gminy Haczów z dnia 18 lutego 2016r w sprawie upoważnienia starszego inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie