Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 września 2018 11:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Haczów z dnia 31 sierpnia 2018r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Działając na podstawie §7 pkt 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Powołać następujące osoby na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Haczów:

1. Pani Edyta Parysz

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Haczowie

2. Pani Katarzyna Szmyd

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr2 w Haczowie

3. Pani Aneta Michalik

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr3 w Trześniowie

4. Pani Justyna Biesiada

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr4 w Bukowie

5. Pani Monika Filak

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr5 w Jasionowie

6. Pani Ewa Adam

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr6 we Wzdowie

7. Pani Barbara Pojnar

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr7 w Malinówce

8. Pani Magdalena Wojtoń

- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr8 w Jabłonicy Polskiej


2.Szczegółowy zakres zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 5 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie