Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 kwietnia 2019 09:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 15 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Działając na podstawie § 6 pkt 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


zarządzam, co następuje:

§ 1.


Powołać Pana Dominika Kaszuba na koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Haczów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.


§ 2.


Szczegółowy zakres zadań koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 3 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie