Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 kwietnia 2018 14:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Haczów z dnia 4 kwietnia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Haczów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn.zm.) oraz §3 załącznika nr 5 do Uchwały Nr VI743/2007 Rady Gminy Haczów z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Haczów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Haczów

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Brzozowie wizerunku herbu Gminy Haczów, poprzez umieszczenie go na sztandarze Związku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie