Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lutego 2018 12:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) - po porozumieniu z właściwymi terytorialnie komisarzami wyborczymi - zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą liczbę radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego w kadencji 2018 - 2023:

1.Rada Powiatu Bieszczadzkiego 15 radnych

2.Rada Powiatu Brzozowskiego19 radnych

3.Rada Powiatu Dębickiego25 radnych

4.Rada Powiatu Jarosławskiego25 radnych

5.Rada Powiatu Jasielskiego23 radnych

6.Rada Powiatu Kolbuszowskiego19 radnych

7.Rada Powiatu Krośnieńskiego23 radnych

8.Rada Powiatu Leskiego15 radnych

9.Rada Powiatu Leżajskiego19 radnych

10.Rada Powiatu Lubaczowskiego17 radnych

11.Rada Powiatu Łańcuckiego19 radnych

12.Rada Powiatu Mieleckiego25 radnych

13.Rada Powiatu Niżańskiego19 radnych

14.Rada Powiatu Przemyskiego19 radnych

15.Rada Powiatu Przeworskiego19 radnych

16.Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego19 radnych

17.Rada Powiatu Rzeszowskiego29 radnych

18.Rada Powiatu Sanockiego21 radnych

19.Rada Powiatu Stalowowolskiego23 radnych

20.Rada Powiatu Strzyżowskiego19 radnych

21.Rada Powiatu Tarnobrzeskiego17 radnych

§ 2. Liczba radnych wybieranych do rad powiatów wymienionych w § 1 została ustalona na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania poszczególnych rad powiatów ujętych w stałym rejestrze wyborców - według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości także w formie obwieszczenia.

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa Leniart

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie