Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lutego 2019 11:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 6 lutego 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii-wyłącznie dla potrzeb OSP.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie