Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2016 09:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

WYNIK

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2017 rok"

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 09 listopada 2016r. do dnia 30 listopada 2016 r.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie gminy Haczów.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2017 rok" zostały udostępnione, na stronie internetowej Urzędu Gminy Haczów.

Opinie na temat programu można było składać korzystając z załączonego formularza a następnie przesłać w formie elektronicznej na adres gmina@haczow.pl lub pisemnej na adres: Urząd Gminy Haczów.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono uwag i opinii dotyczących konsultowanego projektu.

Haczów, dnia 05 grudnia 2016 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie