Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 czerwca 2018 14:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Haczów - Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Brak dostępu do drogi publicznej. Działki przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121), uchwały Rady Gminy Haczów Nr XXVI/192/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Haczów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 1056,3756,4010,

Jednostka ewidencyjna: Haczów;

Obręb: Haczów;

Numer KW: KS1B/00035878/3

Powierzchnia nieruchomości:

1056 - 0,56 ha (RIIa-0,25 ha, RIIIb – 0,19 ha, PsIV – 0,09 ha, W/ŁIII - 0,03 ha)

3756 - 0,18 ha (ŁIII – 0,12 ha, PsIV – 0,06 ha)

4010 - 0,33 ha (ŁIII – 0,22 ha, ŁIV – 0,05 ha, PsIV – 0,06 ha)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Brak dostępu do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działki przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Brak

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego:

1056 – 126,48 zł

3756– 33,50 zł

4010 – 61,42 zł

Termin wnoszenia opłat:

raz w roku do 15 listopada

Uwagi:

Czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej krajowej ceny skupu 1 dt pszenicy z półrocza poprzedzającego termin płatności.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie