Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 maja 2018 13:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Haczów działki nr: 5292,3903, 3699, 3702;

Załącznik

do Zarządzenia nr 29/2018

Wójta Gminy Haczów

z dnia14.05.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121), uchwały Rady Gminy Haczów Nr XXVI/192/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Haczów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 5292,3903, 3699, 3702;

Jednostka ewidencyjna: Haczów;

Obręb: Haczów;

Numer KW: KS1B/00035878/3

Powierzchnia nieruchomości:

5292 - 0,24 ha (RIVa – 0,24 ha)

3903 - 0,65 ha (ŁIV – 0,65 ha)

3699 - 0,50 ha (RIVa – 0,44 ha, PsIV – 0,06 ha)

3702 - 0,41 ha (Lzr/RIVa – 0,37 ha, PsIV – 0,04 ha)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Topografia terenu korzystna – teren płaski. Dostęp do drogi publicznej tylko dla działki nr 5292.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działki przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Brak

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego:

5292 – 52,98 zł

3903 – 75,97 zł

3699 – 104,15 zł

3702 – 86,36 zł

Termin wnoszenia opłat:

raz w roku do 15 listopada

Uwagi:

Czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej krajowej ceny skupu 1 dt pszenicy z półrocza poprzedzającego termin płatności.

Wykaz ogłoszono – wywieszono dnia _____________________, zdjęto z tablicy dnia_____________________________________

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie