Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 kwietnia 2019 09:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce” - wymiana stolarki okiennej

WÓJT GMINY HACZÓW
IIG.271.1.2.2019

Haczów, dnia 25.04.2019


Wykonawcy – Wszyscy
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce” - wymiana stolarki okiennej


Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986) w załączeniu przekazuję treść zapytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ :
Pytanie:
1)Proszę o sprecyzowanie, czy w zakresie robót przewidziana jest wymiana parapetów wewnętrznych lub zewnętrznych. Jeśli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź: W planowanym do wykonania zakresie robót nie jest przewidziana wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.


Pytanie;
2) Proszę o informację, czy nowo montowane okna mają być wyposażone w nawiewniki.
Odpowiedź: Okna nie mają być wyposażone w nawiewniki .


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie