Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 marca 2019 08:57 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

...niezbędny przy wymianie, lub wydawaniu nowego dowodu osobistego. Można go również odebrać w Urzędzie Gminy Haczów lub dowolnym urzędzie gminy, czy miasta.

Wymiana dowodu osobistego krok po kroku:

1. Wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Druk wniosku otrzymasz w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Druk aktywny do pobrania w załączniku

2. Do wniosku dołącz:

- aktualną fotografię*,
- dotychczas posiadany dowód osobisty, a w przypadku jego utraty, paszport (do wglądu).

3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub wyślij (wraz z załącznikami) w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, także do organu dowolnej gminy.

4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru.

5. Odbierz dowód osobisty.


* FOTOGRAFIA

Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie