Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

10 sierpnia 2018 19:32 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Urząd Stanu Cywilnego

pokój nr 10

Nowicka Małgorzata - kierownik, tel. 13 43 91 002 wewn.25, e-mail: mnowicka@haczow.pl

 • odtworzenie aktu stanu cywilnego
 • oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
 • odpisy aktów stanu cywilnego
 • sprostowanie oczywistego bˆłędu pisarskiego lub uzupeˆnieniea ktu stanu cywilnego
 • uznanie ojcostwa
 • uznawanie wyroków zagranicznych
 • uzyskanie zaś˜wiadczenia do zawarcia związku maˆżeńskiego za granicą
 • wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg USC
 • Zgłˆoszenie urodzenia dziecka
 • Zgłˆoszenie zgonu
 • Zmiana imienia lub nazwiska
 • ślub cywilny
 • ślub konkordatowy 

7 listopada 2012 13:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Informację udostępniono: 07.11.2012 13:03


Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 10
Nowicka Małgorzata - kierownik - tel. 13 43 91 002 wewn. 25
Procedury i formularze w załatwianych sprawach

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie