Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2013 12:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Urząd Stanu Cywilnego


 
 
pokój nr 10
 
Nowicka Małgorzata - kierownik, tel. 13 43 91 002 wewn.25
 
  • odtworzenie aktu stanu cywilnego
  • oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
  • odpisy aktów stanu cywilnego
  • sprostowanie oczywistego bˆłędu pisarskiego lub uzupeˆnieniea ktu stanu cywilnego
  • uznanie ojcostwa
  • uznawanie wyroków zagranicznych
  • uzyskanie zaś˜wiadczenia do zawarcia związku maˆżeńskiego za granicą
  • wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg USC
  • Zgłˆoszenie urodzenia dziecka
  • Zgłˆoszenie zgonu
  • Zmiana imienia lub nazwiska
  • ślub cywilny
  • ślub konkordatowy
 
 Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie