Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 15:08 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Haczów z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Haczów

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Po przeprowadzeniu i zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Haczów za 2018 rok, udziela się Wójtowi Gminy Haczów wotum zaufania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY HACZÓW

mgr Piotr Tasz

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie