Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2018 14:38 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji

Działając na podstawie art. 18 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca I990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. )

Rada Gminy

uchwała, co następuje :
§ 1.

Powołać Komisję skarg, wniosków i petycji w następującym składzie:

  1. Radny Pan Jan Siudyła - Przewodniczący
  2. Radny Pan Marek Prejsnar - Członek
  3. Radny Pan Marek Rozenbajgier - Członek
  4. Radny Pan Józef Cynkar - Członek
  5. Radny Pan Robert Szafraniec - Członek

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Haczów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wykaz głosowania imiennego


Podjęcie uchwały powołującej Komisję skarg, wniosków i petycji

GŁOSOWAŁO:

15głosowało ZA:

12głosowało PRZECIW:

0WSTRZYMAŁO się:

3
LP.

Nazwisko i Imię

jak głosował1

Błaż Andrzej

głosował ZA2

Bok Tomasz

głosował ZA3

Cynkar Józef

głosował ZA4

Filak Grzegorz

głosował ZA5

Gromek Andrzej

głosował ZA6

Józefczyk Mieczysław

głosował ZA7

Kielar Roman

głosował ZA8

Kołodziej Józef

WSTRZYMAŁ się9

Prejsnar Marek

głosował ZA10

Rozenbajgier Marek

głosował ZA11

Sieniawski Zbigniew

WSTRZYMAŁ się12

Siudyła Jan

głosował ZA13

Szafraniec Robert

głosował ZA14

Śmietana Piotr

WSTRZYMAŁ się15

Tasz Piotr

głosował ZA


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie