Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2018 14:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Działając na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm. )

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołać Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

  1. radny Pan Roman Kielar - Przewodniczący
  2. radny Pan Piotr Śmietana - Członek
  3. radny Pan Józef Cynkar - Członek
  4. radny Pan Mieczysław Józefczyk - Członek
  5. radny Pan Tomasz Bok - Członek

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Haczów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wykaz głosowania imiennego


Podjęcie uchwały powołującej Komisję Rewizyjną

GŁOSOWAŁO:

15głosowało ZA:

14głosowało PRZECIW:

0WSTRZYMAŁO się:

1
LP.

Nazwisko i Imię

jak głosował1

Błaż Andrzej

głosował ZA2

Bok Tomasz

głosował ZA3

Cynkar Józef

głosował ZA4

Filak Grzegorz

głosował ZA5

Gromek Andrzej

głosował ZA6

Józefczyk Mieczysław

głosował ZA7

Kielar Roman

głosował ZA8

Kołodziej Józef

głosował ZA9

Prejsnar Marek

głosował ZA10

Rozenbajgier Marek

głosował ZA11

Sieniawski Zbigniew

WSTRZYMAŁ się12

Siudyła Jan

głosował ZA13

Szafraniec Robert

głosował ZA14

Śmietana Piotr

głosował ZA15

Tasz Piotr

głosował ZA


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie