Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

9 kwietnia 2009 10:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Skarbnik Gminy

Informację udostępniono: 09.04.2009 10:35


Skarbnik Gminy
mgr Aneta Majewska

Zadania Skarbnika Gminy
przygotowanie projektu budżetu Gminy i realizacja budżetu kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych nadzorowanie sprawozdawczości budżetowej kontrola działalności finansowej jednostek i zakładów budżetowych planowanie i nadzorowanie inwentaryzacji przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawach budżetu kierowanie pracą referatu Finansów i Budżetu

 

6 listopada 2013 10:23 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Skarbnik Gminy


Informację udostępniono: 09.04.2009 10:35

 
 
Skarbnik Gminy
 
mgr Aneta Majewska

 
 
Zadania Skarbnika Gminy
 

przygotowanie projektu budżetu Gminy i realizacja budżetu kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych nadzorowanie sprawozdawczości budżetowej, kontrola działalności finansowej jednostek i zakładów budżetowych planowanie i nadzorowanie inwentaryzacji przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawach budżetu kierowanie pracą referatu Finansów i Budżetu.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie