Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 marca 2012 16:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Sekretarz Gminy

Informację udostępniono: 12.03.2012 16:02


Sekretarz Gminy
mgr Anna Musiał

Zadania Sekretarza Gminy
organizowanie pracy urzędu opracowanie zakresów czynności dla pracowników prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dbanie o rzetelne, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa załatwianie spraw obywateli i odpowiedzi na składane pisma nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt kierowanie pracowników na kursy i szkolenia sporządzanie testamentów prowadzenie rejestru skarg i wniosków - kierowanie skarg do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne prowadzenie aktów normatywnych Wójta Gminy nadzorowanie pracy Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie