Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

5 grudnia 2013 07:55 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Samorzadowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Haczów

38-436 Haczów 573, tel. 13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Haczów jest jednostką organizacyjną Gminy Haczów nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w formie jednostki budżetowej.
Celem działania SAPO jest obsługa administracyjno–finansowa oraz bieżący nadzór nad placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Haczów.

Placówki oświatowe obsługiwane przez SAPO:

- Przedszkole Samorządowe w Haczowie z filia w Trześniowie,
- Szkołę Podstawową im. J. Wyżykowskiego w Haczowie,
- Gimnazjum im. J. Wyżykowskiego w Haczowie,
- Zespół Szkół w Malinówce,
- Zespół Szkół w Jabłonicy Polskiej,
- Zespół Szkół w Trześniowie,
- Zespół Szkół w Jasionowie,
- Zespół Szkół we Wzdowie.

Do zadań SAPO należy również wykonywanie zadań Gminy, wynikających z ustaw oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw tj.:
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,poz. 594 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).


Pracownicy:

Wdowiarz Grażyna - Kierownik
tel. 13 43 91 002 wewn. 18 pok. nr 4
Dubiel Stanisława - Główna księgowa
tel. 13 43 91 002 wewn. 21 pok. nr 7
Zubik Anna - Inspektor
tel. 13 43 91 002 wewn. 44 pok. nr 13
Błaż Halina - Inspektor
tel. 13 43 91 002 wewn. 44 pok. nr 13
Adam Ewa - Inspektor
tel. 13 43 91 002 wewn. 20 pok. nr 6
Pojnar Barbara - Młodszy referent
tel. 13 43 91 002 wewn. 20 pok. nr 6

 

11 stycznia 2019 14:07 | wersja 9 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Najnowsza wersja

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Haczów

38-436 Haczów 573, tel. 13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Haczów jest jednostką organizacyjną Gminy Haczów nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w formie jednostki budżetowej.
Celem działania SAPO jest obsługa administracyjno–finansowa oraz bieżący nadzór nad placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Haczów.
Placówki oświatowe obsługiwane przez SAPO:

 • Przedszkole Samorządowe w Haczowie z filia w Trześniowie,
 • Szkoła Podstawowa im. doc. dra inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie,
 • Szkoła Podstawowa w Malinówce,
 • Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej,
 • Szkoła Podstawowa im. gen. Bronisława Prugara-Ketłinga w Trześniowie,
 • Szkoła Podstawowa w Jasionowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wzdowie.

Do zadań SAPO należy również wykonywanie zadań Gminy, wynikających z ustaw oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw tj.:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,poz. 594 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Pracownicy:

Wdowiarz Grażyna - dyrektor - pokój nr 4, tel. 13 43 91 002 wewn. 18, e-mail: sapo@haczow.pl

Dubiel Stanisława - główna księgowa - pokój nr 7, tel. 13 43 91 002 wewn. 21, e-mail: sd.sapo@haczow.pl

Pojnar Barbara - młodszy referent - pokój nr 6, tel. 13 43 91 002 wewn. 20, e-mail:bp.sapo@haczow.pl

Lubas Dominika - pokój nr 6, tel. 13 43 91 002 wewn. 20, e-mail: dl.sapo@haczow.pl

Adam Ewa - inspektor - pokój nr 13, tel. 13 43 91 002 wewn. 44, e-mail: ea.sapo@haczow.pl

Aneta Rajchel-Kuliga - pokój nr 13, tel. 13 43 91 002 wewn. 44

Justyna Biesiada -pokój nr 13, tel. 13 43 91 002 wewn. 44

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie