Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 sierpnia 2015 07:35 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Poświadczenie oświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Wzory wniosków, oświadczeń oraz opis procedury

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy ( Dz.U. z 1990 r. Nr 54, poz.310 )
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o potwierdzenie oświadczenia w spawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym,
2) Przedłożenie oświadczenia w sprawie zatrudnienia gospodarstwie rolnym,
3) Do oświadczenia mogą być wymagane zeznania 2 świadków,

wymagane jest osobiste stawienie się osób, które winny posiadać dowód osobisty, a jeżeli są rencistami lub emerytami nr swojego świadczenia .

Miejsce złożenia dokumentów: Referat Organizacyjno – Administracyjny pok. nr 2 tel. 134391002 lub 134391006 wew.16 od godz. 7:30 – 15:30.

czynności związane ze świadczeniami emerytalno - rentowe są wolne od opłaty skarbowej,

termin załatwienia sprawy: w ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku,

tryb odwoławczy: nie przysługuje.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie