Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 września 2018 17:54 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Ogłoszenie zamówienia publicznego

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Oferty należy składać do dnia 24.09.2018 r. do godz. 11:00

w Sekretariacie Urzędu Gminy Haczów, Haczów 573, 36-213 Haczów


Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w dniu 24.09.2018 r. godz. 11:15


Zamówienie obejmuje: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie


I część zamówienia:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.


II część zamówienia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne),
Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR,
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW),
Ubezpieczenie assistance.


III część zamówienia:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna),
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna).Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie