Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 czerwca 2018 13:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o zbiórce zużytych opon z terenu gminy Haczów

w dniu 6 lipca 2018 r. (piątek ) odbędzie się zbiórka zużytych opon z pojazdów mechanicznych (za wyjątkiem opon z pojazdów rolniczych)

O G Ł O S Z E N I E


Niniejszym informuje się mieszkańców gminy Haczów, że w dniu 6 lipca 2018 r. (piątek ) odbędzie się zbiórka zużytych opon z pojazdów mechanicznych (za wyjątkiem opon z pojazdów rolniczych) Opony należy dostarczyć na koszt własny do siedziby Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie ( oczyszczalnia ścieków w Haczowie) w dniu 06.07.2018 w godz. od 8.00 do 17.00

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie