Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2019 10:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o zbiórce opon z terenu gminy Haczów

dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) odbędzie się zbiórka zużytych opon z pojazdów mechanicznych (za wyjątkiem opon z pojazdów rolniczych (powyżej rozmiaru R-28) i ciężarowych)

O G Ł O S Z E N I E


Niniejszym informuje się mieszkańców gminy Haczów, że w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) odbędzie się zbiórka zużytych opon z pojazdów mechanicznych (za wyjątkiem opon z pojazdów rolniczych (powyżej rozmiaru R-28) i ciężarowych). Opony należy dostarczyć na koszt własny do siedziby Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie (oczyszczalnia ścieków w Haczowie) w dniu 27.06.2019 w godz. od 8.00 do 17.00

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie