Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 stycznia 2019 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Haczów ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdu specjalnego pożarniczego marki STAR 244 10.7t

1. Opis przedmiotu przetargu

Przedmiot przetargu: pojazd specjalny pożarniczy
Marka: STAR
Model pojazdu: 244 10.7t
Nr identyfikacyjny (VIN): 004248
Data pierwszej rejestracji: 1978-08-15
Wskazanie drogomierza: 11288 km
Okres eksploatacji pojazdu : 482 miesiące
Dop. masa całk. 10500 kg
Rodzaj kabiny: podwójna
Liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów: 2 / (4x4) / manualna
Zawieszenie osi przedniej/tylnej/ rozstaw osi: resory/ resory /3400 mm
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Pojemność / moc silnika: 6842 ccm / 162kW (220KM)
Liczba cylindrów / układ cylindrów: 6/ rzędowy
Długość/ szerokość/ wysokość 6340 mm/ 2460 mm/ 2625 mm
Stan techniczny: Podwozie – zużycie w ramach przebiegu i eksploatacji. Nadwozie – stan dobry miejscowe ślady korozji kabiny pojazdu.

2. Cena wywoławcza samochodu wynosi: 14.800 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych).
3. Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT 23%.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie pok. nr 11.
5. Wadium w kwocie 1480 zł (słownie: tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Haczowie lub przelewem bankowym na konto: Bank PBS Sanok /O Haczów 68 8642 1070 2007 7000 0749 0004 w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 8:00
6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

a) dowód wpłaty wadium,
b) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
c) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 150 złotych.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

a) odwołania przetargu,
b) zamknięcia przetargu,
c) unieważnienia przetargu,
d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.
11. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowić będzie podstawę do sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.
12. Ostateczny termin wpłaty ceny nabycia samochodu ciężarowego upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
13. Umowa kupna - sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
14. Samochód można oglądać na Zakładzie ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie. Przed wizytą należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia terminu, pod nr telefonu (13) 43 91 002 wew. 48. Osoba do kontaktu: Krzysztof Rachwał.
15. Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie