Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 listopada 2016 15:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Wójt Gminy Haczów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), do zgłaszania uwag do załączonego projektu

„Rocznego programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Do dnia 17.11.2016r. można składać uwagi w formie pisemnej lub na załączonym formularzu na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@haczow.pllub faksem na nr 13-43-91-696.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie