Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 października 2018 14:36 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie

dotyczy: zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Haczów, dnia 30 października 2018r.


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Haczów ogłasza zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli:


- zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 listopada 2018 roku wynosi 9.337,37 zł.

- zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolach pomniejszona o zaktualizowaną statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 171.


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie