Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lutego 2018 08:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE

dotyczy inwestycji pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

URZĄD GMINY HACZÓW


O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy w Haczowie informuje mieszkańców, że Konsorcjum firm: NDI Energy sp z o.o. oraz NDI SA przeprowadzi w dniu 16.02.2018 r. o godz. 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie spotkanie na którym zostaną omówione przez wykonawcę robót sprawy związane z realizacją inwestycji pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Program spotkania :
-bezpieczeństwo podczas budowy gazociągów,
- strefa kontrolowana,
- odszkodowania związane z budową gazociągu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie