Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 października 2018 15:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Haczów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Haczowie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Haczów, przyznano następujące numery:

Numer listy

Nazwa komitetu wyborczego

16

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ JASIONÓW"

17

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

Grzegorz Sobota

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie