Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 czerwca 2019 09:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Nowy okres zasiłkowy Rodzina 500 +

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Nowy okres zasiłkowy Rodzina 500 +

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o świadczenie „500 plus” na nowych zasadach (bez kryterium dochodowego) będzie można składać od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną
( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) a od 1 sierpnia 2019 r. w tradycyjnej papierowej formie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie w pokoju nr 3 i 4 w godzinach od 7.30 do 15.30

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego 500 + na nowych zasadach, tj. od lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od lipca 2019 r. do 30.09. 2019 r.W przypadku wniosku złożonego po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

- Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie
z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

- Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

- Złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od października zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

- Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od listopada zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

- Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od miesiąca lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 +), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy wysyła wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą o przyznaniu świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie