Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 sierpnia 2017 08:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Nowy okres zasiłkowy 500 PLUS

Nowe wnioski można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego programu „Rodzina 500 +” na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018 należy składać osobiście wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie GOPS w Haczowie od 01.08.2017 r. drogą elektroniczną lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Okres zasiłkowy rozpocznie się 01.10.2017 r. i potrwa do 30.09.2018 r.


Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł netto na osobę w rodzinie.


W okresie zasiłkowym 2017/2018 będą brane pod uwagę dochody z roku bazowego 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego. W przypadku ustalania prawa do ww. świadczenia na drugie i kolejne dziecko nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.


W załączeniu informatory oraz wniosek z załącznikami

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie