Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zamówienia publiczne

 1. 9 kwietnia 2019 11:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe

  dotyczy: świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania było w Gminie Haczów

  przeczytaj całość »

 2. 1 kwietnia 2019 13:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  dot. wykonania robót budowlanych pn. „Zakup i dostawa 1040 ton klińca frakcji 4,0-31,5 mm oraz 440 ton pospółki żwirowo-piaskowej frakcji 0-63 mm z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych na terenie gminy Haczów”

  przeczytaj całość »

 3. 27 marca 2019 09:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Informacja o wynikach przetargu

  Informacja o wynikach przetargu

  dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+762- 0+897 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap III

  przeczytaj całość »

 4. 22 marca 2019 13:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dostawy

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dostawy

  Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy pn. „Zakup i dostawa 1040 ton klińca frakcji 4,0-31,5 mm oraz 440 ton pospółki żwirowo-piaskowej frakcji 0-63 mm z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych na terenie gminy Haczów”,

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie