Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Pozostałe ogłoszenia

 1. 22 sierpnia 2016 12:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

  Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

  O wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z inwestycją: "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi". Znak: I-IV.747.1.4.2016

  przeczytaj całość »

 2. 29 lipca 2016 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.14 z dnia 22.07.2016 r.

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.14 z dnia 22.07.2016 r.

  Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 28 lipca 2016 15:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.80.2016.RD z dnia 26.07.2016 r.

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.80.2016.RD z dnia 26.07.2016 r.

  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Garłowiec 2 na działce nr 1121/1 obręb Wzdów, gmina Haczów w powiecie brzozowskim, metodą wykopu (…)

  przeczytaj całość »

 4. 28 lipca 2016 15:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.83.2016.RD z dnia 26.07.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.83.2016.RD z dnia 26.07.2016 r.

  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego nw wykonanie urządzeń wodnych - odbudowę rowów i urządzeń drenarskich w gminie Haczów, powiat brzozowski, przekraczanych metodą wykopu otwartego, (…)

  przeczytaj całość »

 5. 21 lipca 2016 14:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie Informuje właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie gminy Haczów,

  Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w Rzeszowie Informuje właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie gminy Haczów,

  o przystąpieniu do uzyskania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na obszarze gminy Haczów, w związku realizacją zamówienia publicznego na wykonanie "Wykonanie (…)

  przeczytaj całość »

 6. 4 lipca 2016 08:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne

  spotkanie w dniu 4 lipca 2016 r. o godz. 17:00 w auli PWSZ w Krośnie ul. Kazimierza Wielkiego 4 - w sprawie planowanych inwestycji w Południowym Regionie Gospodarki Odpadami

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie