Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Pozostałe ogłoszenia

 1. 11 października 2016 13:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.128.2016.RD z dnia 07.10.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.128.2016.RD z dnia 07.10.2016 r.

  została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Zmienniczka i wał przeciwpowodziowy, w powiecie brzozowskim, w gminie Haczów, obręb Buków i Jasionów, projektowanego gazociągu DN 1000 (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 października 2016 13:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.130.2016.RD z dnia 07.10.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.130.2016.RD z dnia 07.10.2016 r.

  została wydana decyzja udzielająca na wykonanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz przeprowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisłok oraz rzeki Wisłoki w powiecie brzozowskim, w gminie Haczów, w powiecie (…)

  przeczytaj całość »

 3. 10 października 2016 15:00 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.83.2016.RD z dnia 05.10.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.83.2016.RD z dnia 05.10.2016 r.

  zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę występującą w decyzji z dnia 16 sierpnia 2016 r. znak:OS-II.7322.83.2016.RD udzielającej dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa pozwolenia (…)

  przeczytaj całość »

 4. 22 sierpnia 2016 12:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

  Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

  O wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z inwestycją: "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi". Znak: I-IV.747.1.4.2016

  przeczytaj całość »

 5. 29 lipca 2016 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.14 z dnia 22.07.2016 r.

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.14 z dnia 22.07.2016 r.

  Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu (…)

  przeczytaj całość »

 6. 28 lipca 2016 15:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.80.2016.RD z dnia 26.07.2016 r.

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.80.2016.RD z dnia 26.07.2016 r.

  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Garłowiec 2 na działce nr 1121/1 obręb Wzdów, gmina Haczów w powiecie brzozowskim, metodą wykopu (…)

  przeczytaj całość »

 7. 28 lipca 2016 15:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.83.2016.RD z dnia 26.07.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.83.2016.RD z dnia 26.07.2016 r.

  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego nw wykonanie urządzeń wodnych - odbudowę rowów i urządzeń drenarskich w gminie Haczów, powiat brzozowski, przekraczanych metodą wykopu otwartego, (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie