Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Pozostałe ogłoszenia

 1. 28 listopada 2016 09:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.151.2016.RD z dnia 23.11.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.151.2016.RD z dnia 23.11.2016 r.

  została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych metodą odwodnienia wgłębnego za pomocą igłofiltrów i drenażu próżniowego oraz odprowadzenia wód z wykopów budowlanych wykonywanych na potrzeby (…)

  przeczytaj całość »

 2. 21 listopada 2016 13:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.25 z dnia 16.11.2016 r.

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.25 z dnia 16.11.2016 r.

  Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 18 listopada 2016 13:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Informacja dotycząca osób uczestniczących w projekcie "Odnawiaklne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn i Haczów"

  Informacja dotycząca osób uczestniczących w projekcie "Odnawiaklne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn i Haczów"

  Urząd Gminy w Haczowie informuje mieszkańców gminy Haczów uczestniczących w w/w projekcie, że od 18.11.2016 do połowy grudnia br. będzie przeprowadzona przez wyspecjalizowaną firmę inwentaryzacja budynków mieszkalnych pod kątem spełnienia wymogów (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie