Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Pozostałe ogłoszenia

 1. 21 listopada 2016 13:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.25 z dnia 16.11.2016 r.

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.25 z dnia 16.11.2016 r.

  Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 18 listopada 2016 13:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Informacja dotycząca osób uczestniczących w projekcie "Odnawiaklne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn i Haczów"

  Informacja dotycząca osób uczestniczących w projekcie "Odnawiaklne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn i Haczów"

  Urząd Gminy w Haczowie informuje mieszkańców gminy Haczów uczestniczących w w/w projekcie, że od 18.11.2016 do połowy grudnia br. będzie przeprowadzona przez wyspecjalizowaną firmę inwentaryzacja budynków mieszkalnych pod kątem spełnienia wymogów (…)

  przeczytaj całość »

 3. 2 listopada 2016 09:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.151.2016.RD z dnia 26.10.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.151.2016.RD z dnia 26.10.2016 r.

  dot. odwodnienia wykopów budowlanych metodą odwodnienia wgłębnego za pomocą igłofiltrów i drenażu próżniowego oraz odprowadzenia wód z wykopów budowlanych wykonywanych na potrzeby projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa (…)

  przeczytaj całość »

 4. 11 października 2016 13:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.128.2016.RD z dnia 07.10.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.128.2016.RD z dnia 07.10.2016 r.

  została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Zmienniczka i wał przeciwpowodziowy, w powiecie brzozowskim, w gminie Haczów, obręb Buków i Jasionów, projektowanego gazociągu DN 1000 (…)

  przeczytaj całość »

 5. 11 października 2016 13:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.130.2016.RD z dnia 07.10.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.130.2016.RD z dnia 07.10.2016 r.

  została wydana decyzja udzielająca na wykonanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz przeprowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Wisłok oraz rzeki Wisłoki w powiecie brzozowskim, w gminie Haczów, w powiecie (…)

  przeczytaj całość »

 6. 10 października 2016 15:00 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.83.2016.RD z dnia 05.10.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.83.2016.RD z dnia 05.10.2016 r.

  zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę występującą w decyzji z dnia 16 sierpnia 2016 r. znak:OS-II.7322.83.2016.RD udzielającej dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa pozwolenia (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie