Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Pozostałe ogłoszenia

 1. 26 września 2017 09:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu dla projektu pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów- projekt partnerski"

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu dla projektu pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów- projekt partnerski"

  Dotyczy projektu złożonego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020

  przeczytaj całość »

 2. 27 czerwca 2017 11:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  dotyczy zadania pn. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Haczów w 2017r

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie