Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Pozostałe ogłoszenia

 1. 13 grudnia 2018 14:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że posiada żywność otrzymaną w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018 dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Haczów...

  przeczytaj całość »

 2. 10 grudnia 2018 15:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE

  Przewodniczący Rady Gminy Haczów zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2018r. (piątek) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbędzie się II sesja Rady Gminy Haczów.

  przeczytaj całość »

 3. 28 września 2018 15:15 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie

  Głosowanie przez pełnomocnika

  Głosowanie przez pełnomocnika

  Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997r. o rehabilitacji zawodowej i (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie