Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Pozostałe ogłoszenia

 1. 10 lipca 2019 14:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Komisja Okręgowa Nr 4 w Haczowie informuje, że dokonała rejestracji kandydatów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Brzozowie...

  przeczytaj całość »

 2. 14 czerwca 2019 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Nowy okres zasiłkowy - Świadczenie „Dobry Start”

  Nowy okres zasiłkowy - Świadczenie „Dobry Start”

  Od 1 lipca 2019 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.emp@tia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Natomiast wnioski drogą tradycyjną można (…)

  przeczytaj całość »

 3. 10 czerwca 2019 08:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak:OS-IV.7440.89.2019.WZ z dnia 2019-06-06

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak:OS-IV.7440.89.2019.WZ z dnia 2019-06-06

  o wydanej decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S19 w ramach Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce Piastowe (…)

  przeczytaj całość »

 4. 7 czerwca 2019 13:52 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Ogłoszenie

  Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

  Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

  Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52), do dnia 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać Radzie Gminy Haczów kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brzozowie, (…)

  przeczytaj całość »

 5. 31 maja 2019 13:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak:OS-IV.7440.68.2019.WZ z dnia 2019-05-30

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak:OS-IV.7440.68.2019.WZ z dnia 2019-05-30

  o wydanej decyzji zatwierdzającej" Projekt robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S19 w ramach Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce (…)

  przeczytaj całość »

 6. 31 maja 2019 13:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.105.2019.JT z dnia 27.05.2019

  Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.105.2019.JT z dnia 27.05.2019

  dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Haczów pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wody ze studni S-1, z lokalizacja przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 2901 w obrębie 0002 Haczów (…)

  przeczytaj całość »

 7. 31 maja 2019 13:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że posiada żywność otrzymaną w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018 dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Haczów,

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie