Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Pozostałe ogłoszenia

 1. 28 września 2018 15:15 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie

  Głosowanie przez pełnomocnika

  Głosowanie przez pełnomocnika

  Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997r. o rehabilitacji zawodowej i (…)

  przeczytaj całość »

 2. 27 sierpnia 2018 13:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2005R Haczów –Wróblik Szlachecki w km 0+000 – 0+200 oraz 0+375 – 1+220 w miejscowości (…)

  przeczytaj całość »

 3. 28 września 2018 15:19 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Informacja PKW

  Informacja PKW

  Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (znak ZPOW-501-104/18)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie