Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Pozostałe ogłoszenia

 1. 13 maja 2019 08:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-IV.7440.89.2019.WZ z dnia 09.05.2019r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-IV.7440.89.2019.WZ z dnia 09.05.2019r.

  dotyczy "Projektu robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S19 w ramach Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce Piastowe" z (węzłem) w (…)

  przeczytaj całość »

 2. 29 kwietnia 2019 14:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak:OS-IV.7440.68.2019.WZ z dnia 2019-04-25

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak:OS-IV.7440.68.2019.WZ z dnia 2019-04-25

  w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S19 w ramach Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce Piastowe" (…)

  przeczytaj całość »

 3. 29 kwietnia 2019 12:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 23.04.2019 znak:RZ.ZUZ.1.421.94.2019.JT

  Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 23.04.2019 znak:RZ.ZUZ.1.421.94.2019.JT

  dot. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku bez nazwy działka nr 893/2 w km 0+155 i potoku nie wydzielonego zlokalizowanego na działkach nr 647 i 648 w km 0+224 kabla energetycznego w m. Malinówka, gm. Haczów, pow. (…)

  przeczytaj całość »

 4. 19 kwietnia 2019 08:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  dotyczy budowy na terenie powiatu brzozowskiego sieci światłowodowej w ramach Projektu Unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

  przeczytaj całość »

 5. 6 marca 2019 14:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Protokół

  Protokół

  spisany w dniu 01.03.2019 r. w Haczowie z przeprowadzonego otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Haczów w 2019 r.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie