Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Informacje o środowisku

 1. 18 marca 2016 10:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.4 z dnia 11.03.2016 r.

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.4 z dnia 11.03.2016 r.

  Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 25 stycznia 2016 08:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.42 z dnia 20.01.2016 r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.42 z dnia 20.01.2016 r.

  o wydaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienia, którym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, do czasu (…)

  przeczytaj całość »

 3. 4 stycznia 2016 16:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie - Wójt Gminy Haczów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Haczów"

  Obwieszczenie - Wójt Gminy Haczów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Haczów"

  Z dokumentacją Projektu założeń można się zapoznać oraz uwagi i wnioski składać w Referacie Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Gminy Haczów, pok. nr 15, na adres e-mail: gmina@haczow.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530, w (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie