Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Informacje o środowisku

 1. 13 maja 2016 07:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.9 z dnia 05.05.2016 r.

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.9 z dnia 05.05.2016 r.

  Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 5 maja 2016 13:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie o wszczęciu postępowania z dnia 29.04.2016 znak:SR.6341.21.2016

  Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie o wszczęciu postępowania z dnia 29.04.2016 znak:SR.6341.21.2016

  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu wodociągowego przez wody płynące potoku Zmienniczka oraz lewostronny i prawostronny wał przeciwpowodziowy w km 2+125 w miejscowości Jasionów.

  przeczytaj całość »

 3. 29 kwietnia 2016 14:00 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Wójt Gminy Haczów zawiadamia o wszczęciu postępowania

  Wójt Gminy Haczów zawiadamia o wszczęciu postępowania

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionów „Koło cmentarza „w km 0+272 – 1+392 oraz w miejscowości Malinówka „Za starą szkołą” nr 115782R w km 0+000 (…)

  przeczytaj całość »

 4. 12 kwietnia 2016 08:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 07-04-2016r.

  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 07-04-2016r.

  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi". (…)

  przeczytaj całość »

 5. 12 kwietnia 2016 08:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-IV.7440.04.2016.WZ z dnia 08.04.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-IV.7440.04.2016.WZ z dnia 08.04.2016 r.

  dot. zatwierdzenia "Dodatku Nr 2 do Projektu robót geologicznych na rozpoznawanie warunków geologiczno-inżynierskich dla Inwestycji "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MPO 8,4 MPa relacji Strachocina-Pogórska Wola - Etap II"

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie