Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Informacje o środowisku

 1. 1 czerwca 2016 08:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.106 z dnia 30.05.2016 r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.106 z dnia 30.05.2016 r.

  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" (…)

  przeczytaj całość »

 2. 24 maja 2016 13:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.442.1.2016.AW.2 z dnia 20.05.2016 r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.442.1.2016.AW.2 z dnia 20.05.2016 r.

  w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania (…)

  przeczytaj całość »

 3. 13 maja 2016 07:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.9 z dnia 05.05.2016 r.

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.9 z dnia 05.05.2016 r.

  Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu (…)

  przeczytaj całość »

 4. 5 maja 2016 13:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie o wszczęciu postępowania z dnia 29.04.2016 znak:SR.6341.21.2016

  Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie o wszczęciu postępowania z dnia 29.04.2016 znak:SR.6341.21.2016

  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu wodociągowego przez wody płynące potoku Zmienniczka oraz lewostronny i prawostronny wał przeciwpowodziowy w km 2+125 w miejscowości Jasionów.

  przeczytaj całość »

 5. 29 kwietnia 2016 14:00 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Wójt Gminy Haczów zawiadamia o wszczęciu postępowania

  Wójt Gminy Haczów zawiadamia o wszczęciu postępowania

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionów „Koło cmentarza „w km 0+272 – 1+392 oraz w miejscowości Malinówka „Za starą szkołą” nr 115782R w km 0+000 (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie