Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Informacje o środowisku

 1. 6 lipca 2016 15:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05-07-2016r.

  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05-07-2016r.

  powiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Pogórska Wola wraz z (…)

  przeczytaj całość »

 2. 28 czerwca 2016 08:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie z dnia 22 czerwca 2016 r. znak:SR.6341.26.2016

  Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie z dnia 22 czerwca 2016 r. znak:SR.6341.26.2016

  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę na terenach szczególnego zagrożenia powodzią sieci elektroenergetycznej napowietrznej poprzez budowę 4-rech nowych słupów elektroenergetycznych SN na (…)

  przeczytaj całość »

 3. 1 czerwca 2016 08:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.106 z dnia 30.05.2016 r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.106 z dnia 30.05.2016 r.

  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie