Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Informacje o środowisku

 1. 14 września 2016 15:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.128.2016.RD z dnia 13.09.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.128.2016.RD z dnia 13.09.2016 r.

  dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie gazociągu przez wody powierzchniowe oraz wał przeciwpowodziowy w powiecie brzozowskim, w gminie Haczów, obręb Buków i Jasionów, w ramach inwestycji "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 Mpa (…)

  przeczytaj całość »

 2. 14 września 2016 07:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.113.2016.DR z dnia 09.09.2016 r.

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.113.2016.DR z dnia 09.09.2016 r.

  dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu kanalizacji sanitarnej przez wody płynące rzeki Morwawa w km 2+188 i 3+950 w m. Haczów oraz przez wody płynące potoku Kompacha w km 0+285 i 0+457,7 w m. Haczów oraz na wznoszenie (…)

  przeczytaj całość »

 3. 5 września 2016 16:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.107.2016.DR z dnia 01.09.2016 r.

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.107.2016.DR z dnia 01.09.2016 r.

  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Haczów o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu wodociągowego w rurach ochronnych przez wody płynące na obszarze szczególnego zagrożenia (…)

  przeczytaj całość »

 4. 28 lipca 2016 08:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.133 z dnia 22.07.2016 r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.133 z dnia 22.07.2016 r.

  powiadomienie stron postępowania o wydanym postanowieniu, którym uzupełniono co do rozstrzygnięcia decyzję Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r. znak: WOOŚ.4203.12.2015.AH.127, ustalającą środowiskowe (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie