Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Informacje o środowisku

 1. 27 września 2016 09:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Informacja Wójta Gminy Haczów

  Informacja Wójta Gminy Haczów

  w dniu 23.09.2016 r. wydana została decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  przeczytaj całość »

 2. 26 września 2016 12:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.107.2016.DR z dnia 21.09.2016 r.

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.107.2016.DR z dnia 21.09.2016 r.

  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Haczów pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu wodociągowego w rurach ochronnych przez wody płynące na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisłok w (…)

  przeczytaj całość »

 3. 14 września 2016 15:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.130.2016.RD z dnia 13.09.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.130.2016.RD z dnia 13.09.2016 r.

  dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie gazociągu przez wody powierzchniowe płynące w powiecie brzozowskim, w gminie Haczów i Korczyna, w powiecie krośnieńskim, w gminie Wojaszówka, w powiecie dębickim, w gminie Brzostek i (…)

  przeczytaj całość »

 4. 14 września 2016 15:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.128.2016.RD z dnia 13.09.2016 r.

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.128.2016.RD z dnia 13.09.2016 r.

  dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie gazociągu przez wody powierzchniowe oraz wał przeciwpowodziowy w powiecie brzozowskim, w gminie Haczów, obręb Buków i Jasionów, w ramach inwestycji "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 Mpa (…)

  przeczytaj całość »

 5. 14 września 2016 07:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.113.2016.DR z dnia 09.09.2016 r.

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.113.2016.DR z dnia 09.09.2016 r.

  dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu kanalizacji sanitarnej przez wody płynące rzeki Morwawa w km 2+188 i 3+950 w m. Haczów oraz przez wody płynące potoku Kompacha w km 0+285 i 0+457,7 w m. Haczów oraz na wznoszenie (…)

  przeczytaj całość »

 6. 5 września 2016 16:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.107.2016.DR z dnia 01.09.2016 r.

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.107.2016.DR z dnia 01.09.2016 r.

  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku Gminy Haczów o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu wodociągowego w rurach ochronnych przez wody płynące na obszarze szczególnego zagrożenia (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie