Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Informacje o środowisku

 1. 14 listopada 2016 15:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.19 z dnia 04.11.2016 r. oraz znak:DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.21 z dnia 08.11.2016 r.

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.19 z dnia 04.11.2016 r. oraz znak:DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.21 z dnia 08.11.2016 r.

  Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu (…)

  przeczytaj całość »

 2. 27 września 2016 09:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Informacja Wójta Gminy Haczów

  Informacja Wójta Gminy Haczów

  w dniu 23.09.2016 r. wydana została decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  przeczytaj całość »

 3. 26 września 2016 12:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.107.2016.DR z dnia 21.09.2016 r.

  Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-II.7322.107.2016.DR z dnia 21.09.2016 r.

  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Haczów pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie rurociągu wodociągowego w rurach ochronnych przez wody płynące na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisłok w (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie